LĖKTUVŲ BILIETAI

Aviabilietų pirkimo sąlygos ir taisyklės

Naudojamos sąvokos:

- Bilietų pardavėjas – UAB „Zigzag Travel“, rezervuojanti ir/ar parduodanti bilietą.
- Keleivis - fizinis asmuo, kuris vežamas pagal keleivio vežimo sutartį.
- Oro vežėjas – tai oro transporto įmonė, turinti licenciją oro susisiekimui vykdyti, kurios unikalus aviacinės bendrovės kodas (Airline Designation Code) nurodytas keleivio biliete.
- Oro vežėjo taisyklės – oro vežėjo patvirtintos keleivių, bagažo, krovinių vežimo paslaugų pardavimo ir teikimo sąlygos ir tvarka.
- Bilietas – keleivio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas ar kitas lygiavertis nematerialus dalykas, įskaitant elektroninį, kurį išdavė arba įgaliojo išduoti oro vežėjas arba jo įgaliotasis atstovas, suteikiantis teisę skristi orlaiviu ir vežti nustatyto svorio bagažą keleivio vežimo sutarties sąlygomis ir kuriam taikytinos vežėjo ar vežėjų, nurodytų biliete, vežimo sąlygos bei tarifai, šios taisyklės, bilietų įsigijimo ir kitos vežėjo taikomos ir Keleivio patvirtintos sąlygos bilieto pirkimo metu. Jei vežamas keleivio bagažas, bilietas kartu su bagažo kvitu yra ir keleivio bagažo vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas.
- Bagažas – keleivio asmeninis turtas ir daiktai, vežami orlaiviu pagal keleivio vežimo sutartį; jei šiose taisyklėse tiesiogiai nenurodyta kitaip, ši sąvoka taikoma ir registruotam, ir neregistruotam bagažui.

BENDROSIOS BILIETŲ ĮSIGIJIMO SĄLYGOS

Bilietų pardavėjas laikosi nuostatos, kad atsakydami į el.laiške pateiktą pasiūlymą ir pirkdami Bilietą jūs susipažinote ir sutikote su Oro vežėjo, kurio bilietą perkate, keleivių vežimo ir Bilietų pardavimo taisyklėmis dar prieš įsigydami Bilietą. Bilietą nusipirkus pretenzijos nepriimamos.
 
Būtinai patikrinkite visus Biliete esančius duomenis. Ypač atkreipkite dėmesį, ar Keleivio pavardė ir vardas įrašyti lygiai taip pat, kaip asmens dokumente - pase arba asmens tapatybės kortelėje.

Už pateiktas Bilietų kainas Oro vežėjų siūlomų vietų skaičius yra labai ribotas, todėl kainos galioja tik jų pateikimo metu, jei Bilietų pardavėjas neinformavo kitaip, ir tik tuomet, kai apmokėjimas iš karto pasiekia Bilietų pardavėją. Jeigu apmokėjimas daromas ne iš karto, kol jis pasiekia Bilietų pardavėją, vietų gali nelikti ir kaina pasikeisti. Jei už Bilietą nesumokėsite iki nurodyto termino, rezervacija bus anuliuota.

Užsakymas nėra patvirtintas tol, kol negausite laiško apie patvirtinimą.
 
Rezervacijų tvarkymas, Bilietų spausdinimas ir siuntimas atliekamas tik Bilietų pardavėjo darbo laiku.

Patvirtinus užsakymą, pinigai, sumokėti už Bilietą, nėra grąžinami.

Bilieto grąžinimas: NEGRĄŽINAMAS, jeigu Bilietų pardavėjas arba Oro vežėjas nepatvirtino kitaip.

Bilieto datos, keleivio vardo ir pavardės, maršruto keitimas: NEKEIČIAMAS, jeigu Bilietų pardavėjas arba Oro vežėjas nepatvirtino kitaip.
 
Jeigu lėktuvo Biliete yra keli skrydžiai, tai neatvykus į bent vieną iš jų aviakompanija turi teisę panaikinti rezervaciją likusiems skrydžiams.

Svarbu! Kai maršrutą sudaro keli Bilietai, kiekvienas jų yra atskira vežimo sutartis su atskiru Oro vežėju, niekaip nesusijusi su kitomis vežimo sutartimis. Todėl nei Oro vežėjas, nei Bilietų pardavėjas neprisiima atsakomybės už tolesnį kelionės maršrutą ir nekompensuoja nuostolių, atsiradusių dėl kelionės jungties praradimo, jeigu raštu ar el. laišku nebuvo susitarta kitaip.

Jei Keleivis užregistruoja mažiau Bagažo vienetų nei už juos sumokėjo, Bagažo mokesčio skirtumas yra negrąžinamas.

"Wizzair" ir "Ryanair" skrydžiuose registruojamas bagažas persėdant turi būti atsiimamas ir perregistruojamas į kitą skrydį; iki galutinio atvykimo taško bagažas NEREGISTRUOJAMAS!

Oro vežėjas "Ryanair" nepriima į skrydį vaikų iki 16 metų be suaugusiųjų palydos, "Wizzair" - iki 14 metų.

Už vėlavimus ar kitus nesklandumus, susijusius su oro sąlygomis ar oro uostais, Bilietų pardavėjas neatsako ir sumokėti pinigai yra grąžinami tik tuomet, kai Oro vežėjas grąžina juos Bilietų pardavėjui.

Tiek Oro vežėjui atšaukus skrydį, tiek kitais atvejais kiekvienam pilnai ar dalinai grąžintam bilietui taikomas 25 EUR + PVM Bilietų pardavėjo aptarnavimo mokestis.
 
Bilietų pardavėjo aptarnavimo mokestis negrąžinamas.
 
PVM sąskaitos faktūros išrašomos ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos po pirkimo.

PASLAUGŲ TEIKIMO BENDROSIOS TAISYKLĖS

Bilietų pardavėjo paslaugos Keleiviui apsiriboja galimybės suteikimu Keleiviui įsigyti Bilietą bei užsisakyti Bilietų pardavėjo siūlomas papildomas paslaugas pagal specialiąsias tokių paslaugų teikimo sąlygas. Bilietų pardavėjas pats neteikia vežimo paslaugų. Biliete nurodytas vežimo paslaugas teikia Oro vežėjas ar vežėjai, todėl Bilietų pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės už vežimo paslaugas, nurodytas Biliete ar papildomas Oro vežėjo paslaugas, nenurodytas Biliete. Keleiviui įsipareigoja sumokėti už Bilietų pardavėjo paslaugas ir už Oro vežėjo teikiamas vežimo paslaugas nustatyta tvarka.

Keleivis prieš įsigydamas Bilietą privalo susipažinti su Oro vežėjo vežimo sąlygomis. Ypač yra svarbu Keleiviui žinoti, kad Vežėjo atsakomybė yra ribojama, todėl prieš įsigyjant Bilietą, Keleivis turi susipažinti su kiekvieno atskiro Oro vežėjo, jeigu tokių yra ne vienas, nurodyto jo Biliete, vežimo sąlygomis.

Bilietų pardavėjas neatsako už jokius nuostolius, susijusius su planuotu Keleivio skrydžiu, neįvykusiu dėl Oro vežėjo kaltės, pvz. dėl skrydžio atšaukimo, bankrutavus Oro vežėjui ir t.t.

Bilietų pardavėjas neatsako už jokius nuostolius, susijusius su planuotu Keleivio skrydžiu, neįvykusiu dėl Keleivio kaltės, pvz., ligos, neatvykimo į oro uostą nurodytu laiku, Keleivio atsisakymo pasinaudoti Bilietu, kitų priežasčių, kilusių dėl šių taisyklių nesilaikymo.

Visos Keleivio pretenzijos, susijusios su Biliete nurodytu vežimu, pateikiamos Oro vežėjui.

Keleivis privalo žinoti, ar reikės paso, ar jis galioja ir ar atvykimo vietoje, o taip pat tarpiniuose nusileidimuose, reikalinga viza. Keleivis privalo kelionėje su savimi turėti visus reikalingus kelionės dokumentus ir laikytis Vežėjo vežimo sąlygų ir šių taisyklių.

PAPILDOMA INFORMACIJA KELEIVIUI

Bilietų pardavėjas neatsako už informacijos apie kelionės dokumentus, privalomus skiepus bei saugumo situaciją pateikimą. Visos rekomendacijas kelionių dokumentų, saugumo ir pan. klausimais Lietuvos Respublikos piliečiams teikia atitinkamos šalies institucijos.

Bagažas
• Visi Oro vežėjai turi savo nustatytas rankinio ir registruojamo Bagažo pervežimo taisykles. Tikslus nemokamai leidžiamo gabenamo Bagažo svoris nurodytas jūsų Biliete.
• Bagažo turinio apribojimus nustato valstybinės bei Europos Sąjungos institucijos. Daugiau >

Dokumentai ir vizos
• Keleivis privalo turėti visus reikalingus ir pakankamai ilgai galiojančius kelionės dokumentus (pasą ar asmens tapatybės kortelę, iškvietimą, vizą, draudimą ir kitus dokumentus, kurie būtini atitinkamos kelionės metu). Dokumentai turi galioti visose šalyse, kuriose keleivis lankosi kelionės metu. Daugiau >

Vaikų dokumentai
• Vykstantys į kelionę su nepilnamečiais vaikais (iki 18 metų) privalo laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos. Daugiau „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimas Nr. 724 „Dėl Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos aprašo patvirtinimo“

Draudimas
• Draudimas privalomas tik tais atvejais, kai reikalinga viza, tačiau rekomenduojame visuomet apsidrausti kelionės draudimu. Daugiau >

Sveikata ir sauga
• Jeigu planuojate skristi lėktuvu, dėl savo sveikatos būklės rekomenduojama pasitarti su gydytoju.
• Nėščioms moterims reikia turėti gydytojo pažymą, kad skristi galima. Daugiau >
• Keliaujant į užsienio valstybes būtina atkreipti dėmesį į rekomenduojamą imunoprofilaktiką. Daugiau >

Kelionės su gyvūnais
• Jeigu planuojate vežtis augintinį, įsitikinkite, kad jūsų pasirinkta aviakompanija tai leidžia. Už gyvūnų transportavimą yra numatyti papildomi mokesčiai. Gyvūno savininkas turi pasirūpinti gyvūno sveikatos ir reikalingą vakcinaciją patvirtinančiais pažymėjimais, leidimais įvežti ir kitais dokumentais, kurių gali reikalauti įvažiavimo ar tranzito šalis. Daugiau >

Teisinė informacija atšaukus ar atidėjus skrydį, atsisakius įlaipinti
• Bet kuris teisėtas reikalavimas arba veiksmas, kurio imamasi iškilus ginčui, turi būti grindžiamas tik atitinkamais teisiniais tekstais, kuriuos galima rasti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
• Dėl kompensavimo ir pagalbos keleiviams, kai atsisakoma juos įlaipinti ir skrydžiai atšaukiami arba atidedami ilgesniam laikui – Reglamentas (EB) Nr. 261/2004, OLL46, 2004 02 17.
• Apie oro vežėjo atsakomybę: Reglamentas (EB) Nr. 889/2002. Šis reglamentas iš dalies keičia Reglamentą (EB) Nr. 2027/97, OLL 140, 2002 05 30 (į ES teisę perkeliantis Monrealio konvenciją dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo, OLL 194, 2001 07 18).

Juodasis aviakompanijų sąrašas
• Europos Komisija skelbia Oro vežėjų, kurių skrydžiai yra uždrausti Europos Bendrijos teritorijoje, sąrašą >

Naudingi kontaktai:
• Vilniaus oro uostas http://www.vno.lt/lt/
• Kauno oro uostas https://www.kaunas-airport.lt/
• Palangos oro uostas http://www.palanga-airport.lt/
• LR Užsienio reikalų ministerija http://urm.lt/
• Valstybės sienos apsaugos tarnyba http://www.pasienis.lt/
• Lietuvos Respublikos muitinė http://www.cust.lt/
• Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba http://vmvt.lt/
• Civilinės aviacijos administracija http://www.caa.lt/

Jei turite papildomų klausimų dėl kelionei reikalingos informacijos, kreipkitės į „Zigzag Travel“ konsultantus.
© 2016 UAB "Zigzag Travel". Visą informaciją dėl bilietų ir kelionių programų, datų, kainų, sąlygų rekomenduojame pasitikslinti su Zigzag.lt konsultantais.