Žinių lagaminas
Grįžtantiems iš užsienio

PATARIMAI GRĮŽTANTIEMS IŠ UŽSIENIO


Kai kuriose užsienio valstybėse, paliekant šalį, reikia mokėti išvykimo ar pasienio rinkliavą oro uoste ar kitame pasienio kontrolės punkte. Pieš išvykdami įsitikinkite, kad Jums liko pinigų padengti šias išlaidas.

Svarbu žinoti, kad įvežamus į šalį ir išvežamus iš jos tam tikrus daiktus, produktus, prekes gali reikėti deklaruoti. Nevežkite į Lietuvą daiktų ar prekių, kuriuos įvežti į Lietuvos Respubliką draudžiama.

Keliaujant po Europos Sąjungos valstybes, perkamų ar vežamų daiktų kiekis neribojamas, jei tie daiktai skirti naudoti asmeniškai, o ne parduoti, PVM ir muito mokesčiai yra įskaičiuojami į kainą ir kitoje ES šalyje jokių mokesčių mokėti nebereikia.

Tačiau atkreipiame dėmesį į tai, kad kiekviena Europos Sąjungos valstybė gali nustatyti skirtingus asmeniniam vartojimui skirtų tabako gaminių ir alkoholinių gėrimų kiekius. Jeigu vežatės tų prekių daugiau, gali tekti pateikti dokumentus, įrodančius, kad jos yra asmeninio vartojimo. Informaciją apie šių gaminių kiekius galite rasti Muitinės departamento interneto puslapyje www.cust.lt arba sužinoti telefonu (8 ~ 5) 261 3027.

Keleivis, atvykstantis į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų (ne Europos Sąjungos) šalių, be importo muito ir mokesčių gali įvežti:
• asmeninio naudojimo reikmenis;
• darbo įrankius, mokymosi reikmenis, taip pat daiktus, skirtus įsikurti, jeigu keleivis atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti pagal darbo sutartį, į tarnybinę komandiruotę arba mokytis;
• asmeninį turtą, jeigu asmuo keičia gyvenamąją vietą ir persikelia gyventi į Lietuvą iš trečiosios šalies;
• buities daiktus antrajai gyvenamajai vietai apstatyti, jeigu asmuo turi nuolatinę gyvenamąją vietą trečiojoje šalyje;
• kraitį, jam priklausančius naujus ar nenaujus buities daiktus, jeigu asmuo po vedybų persikelia gyventi iš trečiosios šalies į Lietuvą;
• vedybų proga gaunamas dovanas iš asmenų, gyvenančių trečiojoje šalyje;
• asmeninio naudojimo transporto priemonę;
• asmeniniame bagaže esančias nekomercinio pobūdžio prekes (įvežamas nereguliariai ir skirtas keleivių arba jų šeimų asmeniniam naudojimui arba dovanoms), jeigu jų bendra vertė (išskyrus toliau nurodytas ribojamas prekes) yra ne didesnė nei 600 litų.

Tabako gaminių, alkoholinių gėrimų, kvepalų ir tualetinio vandens, kavos ir arbatos, nemokant muito mokesčio, galima įvežti ribotą kiekį. Informaciją apie šių produktų kiekius, kuriuos galima įvežti į Lietuvą iš trečiųjų šalių be muito mokesčio, galite rasti Muitinės departamento interneto
puslapyje www.cust.lt arba sužinoti telefonu (8 ~ 5) 261 3027. Atminkite, kad gabenant didesnius prekių kiekius, yra taikomi muitai ir kiti mokesčiai.

Vadovaujantis šiuo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais įvežama į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungai nepriklausančių (trečiųjų) šalių ar išvežama iš Lietuvos į tas šalis grynųjų pinigų vienkartinė suma, viršijanti 10 tūkst. eurų, ar ją atitinkanti suma kita valiuta, turi
būti deklaruojama raštu Lietuvos muitinėje pateikiant keleivio deklaraciją. Grynųjų pinigų įvežimas į Lietuvos Respubliką ar išvežimas iš jos neribojamas. Už į Lietuvą įvežamus ar iš jos išvežamus grynuosius pinigus jokių mokesčių muitinei mokėti nereikia. Užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos piliečiams taikoma tokia pati pinigų deklaravimo tvarka.

Apie kitų daiktų ir prekių įvežimo į Lietuvos Respubliką reikalavimus ir sąlygas, jiems įvežti taikomus muito mokesčius informacijos teiraukitės Muitinės departamento prie Finansų ministerijos informaciniu tel. (8 ~ 5) 261 3027 arba el. paštu info@cust.lt.

Prieš išvykdami į užsienio valstybę, kuri nėra Europos Sąjungos narė, dėl informacijos apie ribojamus ar draudžiamus importuoti iš trečiųjų šalių daiktus ir prekes susisiekite su Muitinės departamentu tel. (8 ~ 5) 261 3027 arba el. paštu info@cust.lt.
© 2016 UAB "Zigzag Travel". Visą informaciją dėl bilietų ir kelionių programų, datų, kainų, sąlygų rekomenduojame pasitikslinti su Zigzag.lt konsultantais.