LĖKTUVŲ BILIETAI

Kelionių į JAV supaprastinimo programa

Čekijos Respublika, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Korėjos Respublika ir Slovakijos Respublika prisijungė prie Kelionių į JAV supaprastinimo programos ir šių šalių piliečiai gali vykti į Jungtines Valstijas be vizų nuo 2008 m. lapkričio 17 d.

Šalių, tapusių programos narėmis, piliečiai, prieš vykdami į JAV internetu turi gauti Elektroninės leidimo keliauti sistemos patvirtinimą. Norėdami gauti sistemos patvirtinimą prašome apsilankyti internetinėje svetainėje.

Dalyvaujančių Kelionių į JAV supaprastinimo programoje šalių piliečiai gali vykti į JAV be vizų tik turėdami saugius biometrinius pasus. Lietuvos piliečių pasai, išduoti nuo 2006 m. rugpjūčio 28 d., atitinka keliamus reikalavimus.

Daugiau informacijos apie Kelionių į JAV supaprastinimo programą ir Elektroninę leidimo keliauti sistemą rasite skaitydami dažniausiai pateikiamus klausimus (prašome žiūrėti žemiau):

Kas yra Kelionių į JAV supaprastinimo programa?
Kelionių į JAV supaprastinimo programa leidžia užsieniečiams iš tam tikrų šalių vykti į Jungtines Valstijas 90 (ar mažiau) dienų verslo reikalais arba turistiniais tikslais be vizos.

Ką reikia daryti, kad galėčiau keliauti į JAV be vizos?
Norint keliauti į JAV be vizos, pirmiausia privalote apsilankyti Elektroninės leidimo keliauti sistemos (ELKS) tinklalapyje ir gauti kelionės patvirtinimą. patvirtinimą. Paraiškos pateikimas yra mokamas. Elektroninės leidimo keliauti sistemos patvirtinimą patariame gauti ne vėliau kaip dvi savaitės iki planuojamo išvykimo. Dalyvaujančių Kelionių į JAV supaprastinimo programoje šalių piliečiai gali vykti į JAV be vizų tik turėdami saugius biometrinius pasus. Lietuvos piliečių pasai, išduoti nuo 2006 m. rugpjūčio 28 d., atitinka keliamus reikalavimus.

Kokio tipo pasą reikia turėti, norint keliauti pagal Kelionių į JAV supaprastinimo programą?
Naujai įstojusių į kelionių į JAV supaprastinimo programą šalių piliečiai privalo turėti biometrinius pasus. Lietuvoje tokie pasai yra išduodami nuo 2006 m. rugpjūčio 28 d.

Kas yra Elektroninė leidimo keliauti sistema (ELKS)?
Elektroninė leidimo keliauti sistema (ELKS) yra kompiuterinė sistema, naudojama nustatyti, ar asmuo gali vykti į JAV pagal kelionių į JAV supaprastinimo programą ir ar tokia kelionė nekelia pavojaus teisėtvarkai bei saugumui.

Kokia yra elektroninio leidimo keliauti gavimo tvarka?
Jungtinių Valstijų Tėvynės apsaugos departamento bei Muitinės ir sienų apsaugos tarnybos parengtame saugiame ir viešame tinklalapyje rasite formą, kurią jūs arba tretieji asmenys turi užpildyti šiam leidimui gauti. Kai reikalingi asmeniniai ir kelionės duomenys bus įvesti saugiame tinklalapyje, jūsų prašymą apdoros sistema, kuri patikrins, ar jūs turite teisę keliauti be vizos pagal Kelionių į JAV supaprastinimo programą. Sistema automatiškai pateiks jums atsakymą, o prieš įsėdant į lėktuvą ar laivą, vežėjas susisieks su Jungtinių Valstijų Muitinės ir sienų apsaugos tarnyba, kad įsitikintų, jog jums buvo išduotas kelionės leidimas.

Ar kelionės leidimas užtikrina mano įvažiavimą į Jungtines Valstijas?
Jeigu jūsų elektroninis leidimas keliauti yra patvirtintas, šis patvirtinimas rodo, kad jūs turite teisę vykti į Jungtines Valstijas pagal Kelionių į JAV supaprastinimo programą, tačiau jis negarantuoja, kad būsite įleistas į šalį. Atvykus į Jungtines Valstijas atvykimo vietoje Jus patikrins Muitinės ir sienų apsaugos tarnybos pareigūnas, kuris gali nustatyti, kad pagal Kelionių į JAV supaprastinimo programą arba dėl kitos priežasties pagal Jungtinių Valstijų įstatymą jūs negalite būti įleistas.

Kiek laiko galioja ELKS patvirtinimas?
Kiekvieno leidimo patvirtinimas galios 2 metus. Tai reiškia, kad asmuo 2 metų laikotarpiu gali vykti į JAV keletą kartų turėdamas tą patį leidimą. Tie, kurių pasai galioja trumpiau negu 2 metus, gaus patvirtinimą, galiojantį iki paso galiojimo datos.

Kada privalau kreiptis dėl kelionės leidimo?
Paraiškos gali būti pateiktos bet kuriuo metu prieš išvykstant į Jungtines Valstijas. Rekomenduojame pateikti paraiškas prieš 2 savaites iki planuojamos kelionės. Leidimas keliauti, jeigu jo galiojimas nėra nutraukiamas, galioja dvejus metus nuo išdavimo datos arba iki jūsų paso galiojimo pabaigos, atsižvelgiant į tai, kuri data yra ankstesnė.

Kaip reikia kreiptis dėl leidimo keliauti į Jungtines Valstijas?
1 etapas: Užpildykite savo paraišką
Įveskite visą reikalingą informaciją. Jums reikės pateikti savo asmeninius duomenis, paso duomenis, kontaktinę informaciją ir informaciją apie planuojamą kelionę, ir atsakyti į klausimus, susijusius su saugumo reikalavimais. Visi kartu su jumis vykstantys asmenys, nepriklausomai nuo jų amžiaus, privalo turėti patvirtintą leidimą keliauti arba vizą.
2 etapas: Pateikite savo paraišką
Patikrinkite savo atsakymus. Norėdami juos pataisyti, grįžkite prie paraiškos pasirinkdami nuorodą Ankstesnis. Prieš pateikdami savo paraišką apdorojimui, galite ją atspausdinti ir išsaugoti. Tačiau atspausdinto savo paraiškos egzemplioriaus jums pateikti nereikės. Įvykdžius šį etapą ir pateikus paraišką, jums nebus suteikta galimybė atspausdinti paraišką.
3 etapas: Gaukite ir užsirašykite savo paraiškos numerį
Pateikus paraišką, sistema sukurs jūsų paraiškos numerį. Užsirašykite ir išsaugokite jį. Norėdami pasitikrinti savo paraiškos būseną arba ją atnaujinti, turėsite pateikti savo paraiškos numerį, paso numerį ir gimimo datą.
4 etapas: Gaukite atsakymą dėl savo paraiškos
Daugeliu atvejų Elektroninė leidimo keliauti sistema iš karto parodys paraiškos būseną. Jeigu paraiškos būsenos nustatymui reikės daugiau laiko, atsakymas bus pateiktas per 72 valandas. Nagrinėjamos paraiškos būsenos patikrinimui jums reikės pereiti tam tikrus etapus. Trys galimi atsakymai:
Leidimas patvirtintas. Leidimas keliauti yra patvirtintas ir jūs galite vykti į Jungtines Valstijas pagal Kelionių į JAV supaprastinimo programą. Šis atsakymas neužtikrina jūsų įvažiavimo į Jungtines Valstijas. Lemiamą sprendimą atvykimo vietoje priims Muitinės ir sienų apsaugos tarnybos pareigūnas.
Keliauti neleidžiama. Jums neleidžiama keliauti pagal Kelionių į JAV supaprastinimo programą. Šis atsakymas nereiškia, kad Jums negalima vykti į Jungtines Valstijas. Jis tik neleidžia Jums keliauti pagal Kelionių į JAV supaprastinimo programą. Jums reikės kreiptis dėl vizos JAV ambasadoje. Informaciją apie tai, kaip reikia kreiptis dėl vizos, rasite ambasados tinklalapyje.
Leidimas nagrinėjamas. Jūsų leidimas keliauti yra nagrinėjamas. Skubus atsakymas yra neįmanomas. Tai nereiškia, kad yra aptikta neigiama informacija. Sprendimas bus priimtas per 72 valandas. Prašome sugrįžti į šį tinklalapį ir pasirinkti nuorodą Atnaujinti arba patikrinti anksčiau pateiktą paraišką dėl kelionės į Jungtines Valstijas leidimo. Norėdami pasitikrinti paraiškos būseną, įveskite savo paraiškos numerį, paso numerį ir gimimo datą.

Kokia informacija yra reikalinga paraiškai pateikti?
Asmuo turi pateikti savo biografinius duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, paso duomenis, skrydžio numerį ir adresą, kuriuo ketina apsistoti JAV. Reikės atsakyti į klausimus dėl užkrečiamų ligų, teistumo už tam tikrus nusikaltimus, praeityje panaikintas vizas arba deportacijas iš šalies ir pan.

Kokius duomenis galiu atnaujinti?
• Elektroninio pašto adresą
• Telefono numerį
• Oro linijų pavadinimą ir reiso numerį
• Įlaipinimo miestą
• Adresą Jungtinėse Valstijose

Ką privalau daryti, jeigu mano paso duomenys pasikeitė?
Jeigu gaunate naują pasą arba keičiasi jūsų paso duomenys, privalote kreiptis dėl naujo leidimo keliauti.

Ar leidimas keliauti yra mokamas?
Pagal 2009 m. Kelionių skatinimo įstatymą imamas mokestis. Jis susideda iš dviejų dalių:
• Administravimo mokestis. Visi pareiškėjai, prašantys elektroninio kelionės leidimo, turi sumokėti 4 JAV dolerių už paraiškos administravimą.
• Leidimo mokestis. Jei Jūsų paraiška patvirtinama ir Jūs gaunate leidimą keliauti į JAV pagal Bevizio režimo programą, nuo Jūsų kreditinės kortelės bus papildomai nuskaitytas 10 JAV dolerių mokestis. Jei Jums nesuteikiamas elektroninis kelionės leidimas, Jūs turite sumokėti tik už savo paraiškos administravimą.
Muitinės ir sienų apsaugos tarnyba neatsako už jokius papildomus mokesčius, kuriuos už operaciją ima Jūsų kreditinės kortelės bankas.

Ką turėčiau daryti, jeigu man nebus suteiktas leidimas keliauti?
Jeigu į savo paraišką dėl leidimo keliauti gausite atsakymą „Keliauti neleidžiama“, bet jūs vis tiek neketinate atsisakyti savo kelionės planų, apsilankykite Jungtinių Valstijų ambasados tinklalapyje. Čia rasite daugiau informacijos apie paraiškas vizai gauti. Neigiamas atsisakymas draudžia jums keliauti tik pagal Kelionių į JAV supaprastinimo programą, tačiau palieka teisę gauti vizą kelionei į Jungtines Valstijas.
Jeigu leidimas keliauti jums bus neišduotas, joks teismas neturi teisinės galios peržiūrėti šio sprendimo.

Jeigu ELKS nepatvirtina mano paraiškos, ar galiu pildyti paraišką iš naujo?
Galite pildyti naują ELKS paraišką po 10 dienų. Deja, jeigu jūsų situacija yra tokia pati, jūsų paraiška nebus patvirtinta, todėl turėsite kreiptis dėl vizos JAV ambasadoje arba konsulate. Be to, pateikus ELKS paraišką su neteisinga informacija tam, kad gautumėte patvirtinimą, jums gali būti visam laikui uždrausta įvažiuoti į Jungtines Valstijas.

Kaip sužinoti, dėl kokių priežasčių yra nepatvirtinta mano paraiška elektroniniam leidimui gauti?
Tėvynės apsaugos departamentas stengiasi sukurti ELKS programą taip, kad tik tų asmenų, kurie negali keliauti pagal kelionių į JAV supaprastinimo programą arba kurių atvykimas į šalį keltų pavojų teisėsaugai arba šalies saugumui, paraiškos elektroniniam leidimui gauti nebūtų patvirtintos. ELKS internetinėje svetainėje bus nuoroda į Tėvynės apsaugos departamento specialią internetinę svetainę (TRIP), kurioje galėsite kreiptis dėl informacijos paraiškoje patikslinimo. Deja, tai negarantuoja, kad neigiamas sprendimas bus pakeistas.
Atkreipkite dėmesį, kad ambasada ar konsulatas negalės suteikti informacijos, kodėl jums nebuvo patvirtintas elektroninis leidimas keliauti. Tačiau čia galėsite pateikti prašymą neimigracinei vizai gauti. Tik tuo atveju, jeigu prašymas dėl vizos bus patvirtintas, galėsite vykti į JAV.

Mano ELKS paraiška buvo nepatvirtinta, bet aš turiu išvykti rytoj. Ar gali artimiausia ambasada arba konsulatas priimti mane išimties tvarka be eilės?
Deja, negalime garantuoti, kad jums bus paskirtas pokalbis su konsulu kitą dieną, kadangi vizų paklausa skirtingose šalyse yra nevienoda. Todėl raginame jus kreiptis dėl ELKS patvirtinimo kuo anksčiau.

Ką turiu daryti, jeigu turiu galiojančią JAV vizą?
Asmuo, turintis galiojančią vizą, gali vykti į Jungtines Valstijas tuo tikslu, kuriuo viza buvo išduota. Turint vizą, ELKS paraiškos pildyti nereikia. Turintiems vizas biometriniai pasai nereikalingi.

Ar galiu pildyti ELKS paraišką, jeigu vykdamas pagal Kelionių į JAV supaprastinimo programą buvau neįleistas į šalį?
Anksčiau į JAV neįleistas asmuo negali kreiptis dėl ELKS patvirtinimo pagal Kelionių į JAV supaprastinimo programą. Jis turi gauti JAV vizą. Informaciją apie vizas galima rasti ambasados internetinėje svetainėje.

Ar reikia turėti bilietą į abi puses, kad galėčiau keliauti be vizos?
Įvažiuojant į JAV, pasienio pareigūnas gali paprašyti jūsų parodyti atgalinį bilietą arba bilietą į kitą užsienio šalį.

Kokiais atvejais negaliu naudotis Kelionių į JAV supaprastinimo programa ir turiu gauti vizą?
• Jeigu planuojate dirbti (įskaitant stažuotes), vykti kaip profesionalus atlikėjas, mokytis ar dalyvauti mainų programoje Jungtinėse Valstijose.
• Jeigu ketinate pasilikti Jungtinėse Valstijose ilgesniam negu 90 dienų laikotarpiui.
• Jeigu ketinate atvykti į Jungtines Valstijas jachta arba kitu vežėju, kuris nėra pasirašęs su JAV vyriausybe specialios sutarties, kuri garantuotų, kad būsite išvežtas iš Jungtinių Valstijų, jeigu jūsų neįleistų į šalį arba deportacijos atveju.
• Jeigu manote, kad kurie nors iš kriterijų, minimų Imigracijos ir pilietybės įstatymo § 212(a), yra taikytini Jums, prieš išvykdami į Jungtines Valstijas turite kreiptis dėl neimigracinės vizos.
• Jeigu gavote Elektroninės leidimo keliauti sistemos (ELKS) atsakymą Keliauti neleidžiama.

Ar keliavimas pagal Kelionių į JAV supaprastinimo programą turi trūkumų?
Prieš naudojantis Kelionių į JAV supaprastinimo programa, turite žinoti toliau išvardintas sąlygas, taikomas keliaujantiems pagal programą ir įdėmiai apsvarstyti savo galimybes:
• Atvykę į Jungtines Valstijas pagal Kelionių i JAV supaprastinimo programą, neturite teisės keisti savo neimigracinio statuso arba kreiptis dėl leidimo būti šalyje pratęsimo.
• Jeigu Jums nėra leidžiama atvykti, neturite teisės teikti apeliacijos dėl sprendimo neįleisti Jūsų į JAV.
• Jeigu yra nustatyta, kad pažeidėte savo įvažiavimo į JAV sąlygas, neturite teisės ne prieglobsčio prašymo pagrindu nuginčyti bet kurį pašalinimo iš šalies veiksmą, kylantį iš paraiškos dėl priėmimo pagal Kelionių į JAV supaprastinimo programą.

Kas įvyksta, jeigu Kelionių į JAV supaprastinimo programos pareiškėjas yra pripažįstamas neatitinkančiu reikalavimų?
Asmenys, kurie kreipiasi dėl atvykimo į Jungtines Valstijas pagal Kelionių į JAV supaprastinimo programą, tačiau pripažįstami kaip neatitikantys reikalavimų atvykimui į Jungtines Valstijas, bus neįleisti į šalį ir sugrąžinti į savo kilmės arba trečiąją šalį, iš kurios jie yra atvykę ir turi bilietus į abi puses, ta pačia transporto priemone, kuria atvyko į Jungtines Valstijas.

Kaip galėčiau gauti daugiau informacijos apie Kelionių i JAV supaprastinimo programą?
Prašome apsilankyti internetinėse svetainėse:
http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/business_pleasure/vwp/vwp.xml
http://www.travel.state.gov/

Ar šis ELKS tinklalapis yra saugus ir konfidencialus?
Taip. Šį tinklalapį tvarko Jungtinių Valstijų Vyriausybė, jame įdiegtos technologijos, užkertančios kelią neleistinam susipažinimui su jūsų pateikiamais ir matomais duomenimis. Be to, Jūsų duomenų konfidencialumo saugumui šis tinklalapis veikia pagal taisykles ir nuostatus, nurodytus Jungtinių Valstijų Privatumo įstatyme.

Kokius reikalavimus turi atitikti mano kompiuteris, kad galėčiau su EKLS pagalba pateikti paraišką leidimui keliauti į Jungtines Valstijas gauti?
Minimali kompiuterio konfigūracija:
• Interneto naršyklė, palaikanti 128 bitų kodavimą.
• Jeigu naudojatės Internet Explorer (Windows) naršykle, minimali versija, tinkanti darbui šiame tinklalapyje, yra 5.0 su pakeitimų paketu SP-2 (Service Pack 2).
• Jeigu naudojatės Netscape naršykle, minimali versija, tinkanti darbui šiame tinklalapyje, yra 6.2.

Ar man reikės pateikti atsakymus anglų kalba? Ką daryti, jeigu mano kompiuteris nespausdina anglų kalba?
Elektroninio leidimo keliauti sistemos paraišką pildyti reikia anglų kalba. Todėl turite naudotis kompiuteriu, kurio klaviatūra yra pritaikyta spausdinti tekstą anglų kalba.
Jeigu jūsų kompiuteryje yra instaliuota Microsoft Windows 95 arba vėliau sukurta Microsoft Windows programa, o jūs nesate tikri dėl jūsų kompiuterio galimybių spausdinti tekstą anglų kalba, apsilankykite internetinėje svetainėje.
Jeigu jūsų kompiuterio operacinė sistema yra ne Windows, perskaitykite naudojimosi operacine sistema instrukcijas arba kreipkitės pagalbos į prekiaujančius šia sistema.
© 2016 UAB "Zigzag Travel". Visą informaciją dėl bilietų ir kelionių programų, datų, kainų, sąlygų rekomenduojame pasitikslinti su Zigzag.lt konsultantais.