Kitos paslaugos
Kelionių draudimas  »  Kelionių draudimo privalumai
"Zigzag Travel" agentūroje
Banko kortelė
Draudimo rūšių pasirinkimas Keliautojas pats gali pasirinkti atskiras draudimo rūšis, pvz., medicininių išlaidų draudimą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, finansinių nuostolių draudimą ir pan. Keliautojas draudimo rūšių, atitinkančių jo poreikius konkrečios kelionės metu, pasirinkti pats negali, nes draudimo apsaugos apimtis priklauso nuo keliautojui išduotos banko kortelės.
Pagalba draudžiamojo įvykio atveju
Pagalbos tarnyba konsultuoja nukentėjusius nuo nelaimingo atsitikimo rusų, anglų ir kitomis kalbomis. Nelaimingo atsitikimo atveju tai sukuria sąlygas veiksmingam bendradarbiavimui tarp keliautojo ir draudiko.
Dažniausiai pagalbos tarnyba yra užsienio įmonė, kurios darbuotojai nekalba rusų ar lietuvių kalbomis. Tai sukelia kliūtis keliautojui gauti kvalifikuotą draudiko pagalbą ir vykdyti draudimo sutartyje nustatytą keliautojo pareigą – vadovautis draudiko nurodymais.
Draudiko registracijos vieta Esant neaiškumams dėl suteikiamos draudimo apsaugos ar draudimo išmokų, galima kreiptis į visoje Lietuvoje atstovybes turinčią įmonę. Neretai draudimo įmonė, apdraudusi banko korteles, yra įsikūrusi užsienyje ir dėl to klientui, esant ginčytinai situacijai, yra daug sunkiau ginti savo interesus.
Draudimo suma Medicininių išlaidų draudimo suma - 100 000 EUR kiekvienam asmeniui. Kelionės bagažo ir finansinių nuostolių draudimo sumas galima pasirinkti, todėl žalos atveju apdrausti nuostoliai daiktų praradimo arba sugadinimo atvejais bus kompensuoti pilna apimtimi. Įprastai medicininių išlaidų draudimo suma - 65 000 EUR visiems pagal banko kortelę apdraustiems asmenims. Kelionės bagažo ir finansinių nuostolių draudimo sumų dydžiai yra fiksuoti ir priklauso nuo banko kortelės rūšies. Todėl yra tikimybė, kad žalos atveju daiktų praradimo arba sugadinimo atvejais apdrausti nuostoliai nebus pilnai kompensuoti dėl per mažos draudimo sumos, kuri yra draudiko atsakomybės viršutinė riba.
Medicininių išlaidų draudimo apimtis Draudimo apsaugą galima pritaikyti konkrečiam kelionės tikslui, pavyzdžiui važiuojant slidinėti ar nardyti gali būti įsigyjama papildoma draudimo apsauga, kuri galioja ir slidinėjant arba nardant. Mažiausią aptarnavimo mokestį turinčių kortelių draudimo apsaugos apimtis dažniausiai yra siauresnė ir neapima sportavimo rizikos (slidinėjimo, nardymo ir pan).
Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų apimtis Draudimo apsauga yra taikoma ne tik mirties ir neįgalumo, bet ir kaulų lūžių ir laikino neįgalumo atvejais. Dažniausiai draudimo apsauga yra suteikiama tik mirties ir neįgalumo atvejais. Jeigu yra apdraudžiamos ir traumos, draudimo apsauga yra suteikiama tik siauram konkrečių pasekmių sąrašui, pvz., tik tam tikriems kaulų lūžiams arba minkštų audinių sužalojimams.
Kelionės bagažo draudimas Draudimo apsauga yra suteikiama visos kelionės metu, nepriklausomai, ar keliautojas naudojasi transporto priemone, ar keliauja pėsčiomis, pvz., vaikščiojimo po miestą metu. Draudimo apsauga yra suteikiama ne tik kelionės bagažo (visų kelionės bagažo daiktų) praradimo atvejais, bet ir atskirų jo daiktų sugadinimo ar praradimo atveju. Bagažo vėlavimo atvejais apdraustojo patiriamų nuostolių dydis nėra apribotas maksimaliu nuostolių dydžiu per vieną valandą, t.y. apdraustasis gali išnaudoti iš karto visą draudimo sutartyje nustatytą išlaidų limitą. Dažniausiai draudimo apsauga yra taikoma keliautojui naudojantis tik oro (vandens) transporto priemone, o draudimo apsauga kitu kelionės metu nėra suteikiama. Dažniausiai draudimo apsauga yra suteikiama tik kelionės bagažo (visų kelionės bagažo daiktų) praradimo atvejais. Bagažo vėlavimo atvejais apdraustojo patiriamų nuostolių dydis dažniausiai yra ribojamas maksimaliu dydžiu, nustatytu vienai bagažo vėlavimo valandai.
Kelionės finansinių nuostolių draudimas Draudimo apsauga yra taikoma kelionės atšaukimo, kelionės nutraukimo, kelionės jungties praradimo ir pavėlavimo išvykti atvejais, t.y. draudimo išmoka yra mokama ir neišvykus į kelionę ar nutraukus ją dėl apdraustojo arba šeimos narių ligos ir pan. Dažniausiai draudimo apsauga yra taikoma tik kelionės atidėjimo atvejais, t.y., jeigu vežėjas ne dėl savo kaltės atideda išvykimo laiką ir dėl to apdraustasis, būdamas užsienio valstybėje, patiria papildomų išlaidų, pvz., nakvynei ir pan., o dažniausiai pasitaikantys apdraustojo neišvykimo dėl ligos atvejai nėra apdrausti.
 
Jei norite apsidrausti ar daugiau sužinoti apie galimas draudimo rūšis, pasirinkite ją dešiniajame meniu arba kreipkitės į mūsų konsultantus. Arba galite užpildyti kelionių draudimo užsakymo formą.
© 2016 UAB "Zigzag Travel". Visą informaciją dėl bilietų ir kelionių programų, datų, kainų, sąlygų rekomenduojame pasitikslinti su Zigzag.lt konsultantais.