Žinių lagaminas
Asmens dokumentai  »  Pasas

Pasas


Pasas yra pagrindinis asmens dokumentas, skirtas vykti į užsienio valstybes. Kai kuriais atvejais į užsienį galima vykti ir su asmens tapatybės kortele, tačiau tik į tas valstybes, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi specialias sutartis ar susitarimus. Naujausią informaciją galite rasti internete adresu www.urm.lt.

Prieš išvykdami į užsienį pasitikrinkite savo paso galiojimo laiką. Jei paso galiojimas baigiasi prieš 6 mėnesius iki Jūsų grįžimo į Lietuvą, susisiekite su valstybės, į kurią vykstate, diplomatine atstovybe ar konsuline įstaiga ir paprašykite informacijos apie šalies, į kurią vykstate, reikalavimus dėl paso galiojimo laiko. Atminkite, kad kai kurios užsienio valstybės reikalauja, kad įvažiuojančiojo į šalį asmens paso galiojimo laikas baigtųsi ne anksčiau kaip po 3 (ar net 6) mėnesių po kelionės pabaigos.

Pasas yra Jūsų tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas, todėl būnant užsienio valstybėje jį reikia saugoti, nes paso praradimas gali sukelti daug nemalonumų. Pasu gali naudotis tik tas pilietis, kuriam pasas buvo išduotas. Paso pardavimas ar leidimas juo naudotis kitiems asmenims yra neteisėtas ir užtraukia teisinę atsakomybę.

Prieš išvykdami padarykite keletą savo paso ir kitų dokumentų (asmens tapatybės kortelės, vairuotojo pažymėjimo ir kt.) kopijų ir laikykite jas atskirai nuo originalų kelionės metu. Taip pat rekomenduojama palikti paso kopiją savo šeimos nariams. Pasiimkite su savimi keletą savo nuotraukų (35 × 45 mm dydžio, atitinkančių Jūsų amžių), tai gali padėti norint greičiau gauti kitą dokumentą ar išduoti naują pasą, jei senąjį prarasite.

Jei pasą pilietis prarado užsienio valstybėje, tai apie paso praradimą laisvos formos raštišku pranešimu jis turi informuoti diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą. Ši informacija nedelsiant perduodama Migracijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos. Migracijos departamentas
prarastą pasą skelbia negaliojančiu.

Jei pasas prarandamas, tampa netinkamas naudoti ar pasibaigia jo galiojimo laikas, piliečiui, laikinai esančiam užsienio valstybėje, Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga gali išduoti dokumentą, leidžiantį grįžti į Lietuvos Respubliką – Asmens grįžimo pažymėjimą – jeigu pilietis neturi kito galiojančio kelionės dokumento.
© 2016 UAB "Zigzag Travel". Visą informaciją dėl bilietų ir kelionių programų, datų, kainų, sąlygų rekomenduojame pasitikslinti su Zigzag.lt konsultantais.