Žinių lagaminas
ES keleivių teisės  »  Geležinkeliai
Kasdien milijonai žmonių po Europą keliauja traukiniais. Svarbu užtikrinti, kad Europos Sąjungoje žmonės keliautų saugiai ir patogiai. Europos teisės aktuose, įsigaliojusiuose 2009 m. gruodžio mėnesį, numatytas siūlymas labiau apsaugoti geležinkelių keleivius ir taip suteikti patikimesnes ir aukštesnės kokybės geležinkelių keleivių aptarnavimo paslaugas.

6 pagrindinės ES geležinkelių keleivių teisės:

- Įsigyti bilietą be jokių rūpesčių. Galite rinktis, ar pirkti bilietą stotyje, pavyzdžiui, iš bilietų langelių ar pardavimo automatų, arba daugeliu atvejų ir internetu. Ten, kur tokių galimybių nėra, Jums turi būti suteikta galimybė įsigyti bilietą traukinyje.

- Keliauti saugiai. Geležinkelių įmonės, infrastruktūros ir stočių vadovai yra teisiškai įpareigoti imtis atitinkamų priemonių Jūsų saugumui stotyse ir traukiniuose užtikrinti.

- Vienodos paslaugos riboto judumo keleiviams. Jeigu turite negalią arba esate riboto judumo, turite teisę keliauti taip pat lengvai kaip ir kiti gyventojai. Geležinkelių įmonės ir stočių vadovai privalo užtikrinti nediskriminuojamas galimybes, o už užsakymą ir bilietus negali būti imamas papildomas mokestis.

- Informacija apie paslaugų prieinamumą riboto judumo keleiviams. Jūsų paprašyti geležinkelių įmonės, bilietų pardavėjai ir kelionių organizatoriai turi Jus informuoti apie geležinkelių transporto paslaugų prieinamumą, patekimo į keleivinius vagonus ir traukinio viduje esančias sąlygas.

- Kompensacija sužalojimo ar mirties atveju ir atsakomybė už bagažą. Jeigu mirties arba sužalojimo priežastis radosi dėl geležinkelių įmonės kaltės, Jūs arba Jūsų artimieji turite teisę į nuostolių ar žalos dėl mirties ar asmens sužalojimo atlyginimą. Geležinkelių įmonė taip pat atsako, jei:
- mirties (sužalojimo) atveju dingsta ar yra sugadinamas rankinis bagažas;
- dingsta ar yra sugadinamas registruotas bagažas.

- Apsauga nuo geležinkelių įmonių įsipareigojimų dėl atsakomybės nevykdymo. Geležinkelių įmonės turi būti tinkamai apsidraudusios, kad galėtų padengti ES keleivių teises reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytus jų įsipareigojimus dėl keleivių ir bagažo. Taigi Jūs esate apsaugoti nuo bet kokio geležinkelių įmonės vengimo vykdyti savo atsakomybės įsipareigojimus.

Kitos keleivio teisės keliaujant traukiniu

Šios teisės galioja teikiant visas tarptautinių geležinkelių transporto paslaugas Europos Sąjungos teritorijoje.
 
- Informacija apie Jūsų teises. Geležinkelių įmonės ir stočių vadovai privalo informuoti Jus apie Jūsų teises. Geležinkelių įmonės taip pat Jus informuos apie traukinių pasiūlymus ir bilietus, ir bet kokius atidėjimus ar kitus sutrikimus, kurių gali rastis teikiant tarptautinių geležinkelių transporto paslaugas.
 
- Pagalba riboto judumo asmenims. Geležinkelių įmonės ir įmonės valdančios stotis turi padėti Jums įlaipinimo į tarptautinius traukinius metu. Vėliausiai prieš 48 val. iki Jūsų numatytos kelionės turite įspėti geležinkelių įmonę naudodamiesi jos nurodyta kontaktine informacija (pvz., telefono numeriu, interneto svetaine ar kt.). Jūs taip pat turite sulaukti pagalbos tarpinėse stotyse ir galutinėje Jūsų atvykimo stotyje.
 
- Kompensavimas ir maršruto keitimas. Jeigu į galutinę atvykimo vietą pagal vežimo sutartį vėluojama daugiau kaip 60 minučių, Jūs turite teisę rinktis iš šių pasiūlymų:
- visos bilieto kainos už neįvykusios kelionės dalies ar dalių kompensacija ir kompensacija už jau įvykusią kelionės dalį, jeigu tolesnė kelionė nebetenka prasmės pagal Jūsų pradinius kelionės planus ir Jūs pageidaujate jos atsisakyti ir nedelsdami grįžti;
- kelionės tęsimas arba maršruto keitimas panašiomis transporto sąlygomis, atsiradus pirmai galimybei vykti į galutinę paskirties vietą;
- kelionės tęsimas arba maršruto keitimas panašiomis transporto sąlygomis kitą Jums patogią dieną vykti į galutinę paskirties vietą.
 
- Bilieto kainos kompensavimas Jūsų tarptautinės kelionės atidėjimo (atšaukimo) atveju. Jeigu, Jums naudojantis tarptautinių geležinkelių transporto paslaugomis, Jūsų traukinys į galutinę atvykimo vietą pagal vežimo sutartį atvyksta nors viena valanda vėliau, o vėluojama dėl geležinkelių kaltės, Jums priklauso tokia kompensacija:
- jei vėluojama nuo 60 min. iki 119 min.: 25% Jūsų sumokėtos bilieto į vėlavusį traukinį kainos;
- jei vėluojama nuo 120 min.: 50% Jūsų sumokėtos bilieto į vėlavusį traukinį kainos.
Mokėjimas turi būti atliktas kelionės čekiais arba pinigais (pagal pageidavimą) per vieną mėnesį nuo Jūsų pretenzijos pateikimo dienos. Paprastai kompensacija išmokama tik tuo atveju, jeigu yra ne mažesnė kaip 4 eurai. Specialios kompensavimo taisyklės taikomos tokiems pasams kaip „InterRail“, „Eurail“ ir pan. bei sezoniniams bilietams.
 
- Pagalba kelionės atidėjimo (atšaukimo) atveju. Atidėjimo ar atšaukimo atveju, kai tik tokia informacija tampa prieinama, Jums turi būti pranešta apie numatytą išvykimo ir atvykimo laiką. Atidėjus kelionę daugiau kaip 60 minučių, Jums turi būti pasiūlyti nemokami:
- maitinimas ir gėrimai, jeigu jų įmanoma patiekti;
- jeigu reikia, viešbutis ar kitoks apgyvendinimas ir transportas iš stoties į apgyvendinimo vietą ir atgal;
- transportas iš traukinio į geležinkelio stotį arba galutinę paskirties vietą, kur ir kai tai yra įmanoma, jeigu traukinys užblokuojamas bėgių kelyje.
Jeigu geležinkelio geležinkelių transporto paslaugų neįmanoma tęsti, geležinkelių įmonės privalo kuo greičiau pasirūpinti alternatyviomis transporto paslaugomis.
 
- Išankstinis mokėjimas mirties ar sužalojimo atveju. Jeigu traukinio avarijos metu keleivis žūsta arba sužalojamas, geležinkelių įmonė, kuri suteikė paslaugą, turi per 15 dienų nuo asmens, turinčio teisę į kompensaciją, tapatybės nustatymo atlikti išankstinius mokėjimus, atitinkančius nukentėjusio keleivio ar jo išlaikytinių neatidėliotinas išlaidas. Keleivio mirties atveju išmokama ne mažesnė kaip 21 000 eurų suma.
 
- Teisė pateikti skundą. Paprastai skundai pateikiami bilietus pardavusiam biurui arba geležinkelių įmonės, kuri Jums pardavė bilietą, centriniam klientų aptarnavimo skyriui. Pretenziją taip pat galite pateikti bet kuriai kitai geležinkelių įmonei, susijusiai su Jūsų kelione. Asmens sužalojimo atveju taikomos specialios taisyklės. Be to, galite pateikti skundą už Keleivių teisių reglamento įgyvendinimą atsakingai institucijai arba kitai nepriklausomai skundus nagrinėjančiai institucijai savo šalyje (sąrašas pateikiamas informaciniame lapelyje ir ec.europa.eu/passenger-rights).

Dėl išsamesnės informacijos apie Jūsų teises, susijusias su nacionalinėmis tolimųjų maršrutų, regioninėmis, priemiesčio ir miesto paslaugomis kreipkitės į zigzag.lt konsultantus arba į Nacionalinę vykdymo užtikrinimo instituciją savo šalyje.
© 2016 UAB "Zigzag Travel". Visą informaciją dėl bilietų ir kelionių programų, datų, kainų, sąlygų rekomenduojame pasitikslinti su Zigzag.lt konsultantais.