Žinių lagaminas
ES keleivių teisės  »  Oro transportas
Jūsų keleivio teisės keliaujant oro transportu. Pagrindinės oro keleivių teisės yra susijusios su šiais klausimais:
 
- Asmenys su negalia ir riboto judumo asmenys. Pagal ES teisės aktus, neįgalūs ir (arba) riboto judumo asmenys saugomi nuo diskriminacijos bilietų rezervavimo ir įlaipinimo į lėktuvą metu. Jie taip pat turi teisę gauti pagalbą oro uostuose (išvykstant, atvykstant ir persėdant) bei lėktuvuose. Kad palengvintumėte pagalbos Jums teikimą, rekomenduojame iš anksto pranešti apie savo poreikius.
 
- Atsisakymas vežti. Tuo atveju, kai oro transporto įmonė atsisako įlaipinti keleivius, ji pirmiausia privalo ieškoti savanorių, kurie sutiktų atsisakyti rezervacijos mainais į tam tikrą atlygį. Be to, oro vežėjas taip pat privalo pasiūlyti savanoriams pasirinkti arba grąžinti visus pinigus už bilietą, arba pakeisti maršrutą. Jūs galite turėti teisę į kompensaciją nuo 125 EUR iki 600 EUR, atsižvelgiant į skrydžio atstumą ir laiką, užgaištą iki maršruto pakeitimo. Jei savanoriai pasirenka maršruto pakeitimą, oro transporto įmonė turi suteikti jiems reikalingą pagalbą, pavyzdžiui, maitinimą, galimybę pasinaudoti telefonu, jei reikia, vieną ar daugiau nakvynių bei transportą nuo oro uosto iki apgyvendinimo vietos ir atgal.
 
- Atšauktas skrydis. Jūs turite teisę į tokią pačią kompensaciją, kaip ir ta, kuri siūloma atsisakymo įlaipinti atveju, išskyrus atvejus, kai apie skrydžio atšaukimą jums buvo pranešta likus ne mažiau kaip 14 dienų iki skrydžio arba Jūsų skrydis buvo pakeistas kitu, kurio laikas artimas pradiniam, arba jei oro transporto įmonė gali įrodyti, kad skrydis buvo atšauktas dėl ypatingų aplinkybių. Papildomai oro transporto įmonė privalo Jums pasiūlyti:
- per 7 dienas susigrąžinti visus pinigus už bilietą;
- vykti į galutinę paskirties vietą kitu maršrutu, panašiomis sąlygomis;
- jei reikia, pasiūlyti pagalbą (telefono skambutį, gaiviuosius gėrimus, maitinimą, apgyvendinimą, transportą iki apgyvendinimo vietos).
 
- Atidėti skrydžiai ilgam laikui. Jūs turite teisę į oro transporto įmonės rūpinimąsi (telefono skambutį, gaiviuosius gėrimus, maitinimą, apgyvendinimą, transportą iki apgyvendinimo vietos), jei skrydis atidedamas:
- ne mažiau kaip dviems valandoms, kai skrydžio atstumas iki 1 500 km;
- ne mažiau kaip trims valandoms, kai skrydžio atstumas didesnis kaip 1 500 km Europos Sąjungos viduje, ir visiems kitiems skrydžiams nuo 1 500 iki 3 500 km atstumu;
- ne mažiau kaip keturioms valandoms skrydžiams virš 3 500 km atstumu už Europos Sąjungos ribų.
Jei skrydis atidedamas daugiau nei 5 valandoms, ir Jūs nusprendžiate nebetęsti savo kelionės, Jūs taip pat turite teisę susigrąžinti pinigus už bilietą ir būti nuskraidinti į tą vietą, iš kurios pradėjote savo kelionę.
Jei į galutinę paskirties vietą atvykstate pavėlavę tris ar daugiau valandų, galite gauti tokio pat dydžio kompensaciją, kokia yra išmokama anuliavus reisą, nebent oro transporto įmonė gali įrodyti, jog vėlavimo priežastis yra ypatingos aplinkybės. Be to, oro transporto įmonei gali tekti atlyginti žalą, patirtą dėl atidėto skrydžio.
 
- Bagažas. Jei Jūsų bagažas dingsta, yra sugadinamas arba vėluoja, Jūs turite teisę į kompensaciją, kuri siekia maždaug 1 220 EUR. Tačiau oro transporto įmonės yra atleidžiamos nuo tokios atsakomybės, jei jos ėmėsi visų pagrįstų priemonių, kad žalos būtų išvengta, arba tokių priemonių nebuvo įmanoma taikyti. Dėl sugadinto bagažo turite per septynias dienas po bagažo gavimo pateikti pretenziją oro transporto įmonei. Dėl pavėluoto bagažo gavimo taikomas daugiausiai 21 dienos terminas.
 
- Oro linijų tapatybė. Turite būti iš anksto informuoti, kokia oro transporto įmonė vykdo Jūsų skrydį. Nesaugioms oro transporto įmonėms taikomi draudimai arba apribojimai skraidinti keleivius Europos Sąjungoje. Šios įmonės yra išvardintos čia: http://ec.europa.eu/transport/air-ban/.
 
- Atostogų paketas. Atostogų kelionių organizatoriai ir mažmeniniai pardavėjai privalo pateikti tikslią, išsamią informaciją apie užsakytus atostogų kelionių paketus. Jie privalo laikytis sutarties sąlygų ir apsaugoti keleivius nemokumo atveju. Kelionių operatoriai turi pateikti tikslią informaciją apie užsakytą kelionę, laikytis sutartinių įsipareigojimų ir apsaugoti keleivius organizatoriaus nemokumo atveju.
 
- Kainos skaidrumas. Remiantis ES teisės aktais, kiekvieną kartą jums įsigyjant bilietus skrydžiams iš ES oro uostų, turite teisę gauti aiškią informaciją apie taikomas sąlygas. Visada turi būti nurodoma galutinė mokėtina kaina, į kurią turi būti įtraukta skrydžio kaina, visi taikomi mokesčiai, priemokos ir rinkliavos, kurios yra neišvengiamos ir numatomos paskelbimo metu. Jums taip pat turi būti pateiktos detalizuotos kainos, atskirai nurodant skrydžio kainą, mokesčius, oro uosto mokesčius, kitus mokesčius, priemokas ir rinkliavas. Neprivalomi kainos priedai turi būti aiškiai, skaidriai ir nedviprasmiškai parodyti užsakymo proceso pradžioje, ir Jūsų sutikimas su jais turi būti atliekamas pasirinkimo principu.
© 2016 UAB "Zigzag Travel". Visą informaciją dėl bilietų ir kelionių programų, datų, kainų, sąlygų rekomenduojame pasitikslinti su Zigzag.lt konsultantais.