Žinių lagaminas
Atsakingas keliavimas  »  Kaip išvengti teisinių nemalonumų

KAIP IŠVENGTI TEISINIŲ NEMALONUMŲ?

— Būdami užsienio valstybėje Jūs privalote laikytis tos valstybės įstatymų. Jūs esate tos šalies, kurioje tuo metu lankotės, jurisdikcijoje. Tai, kad Jūs nesate tos šalies pilietis, Jums nesuteikia imuniteto nuo teisinio persekiojimo. Prisiminkite, kad įstatymai užsienio valstybėse yra skirtingi, tai, kas Lietuvoje gali būti nelaikoma nusikalstama veika, kitoje valstybėse gali būti sunkus nusikaltimas. Užsienio valstybės įstatymų ignoravimas ir neigimas nepadės apsisaugoti nuo teisinių nemalonumų.
 
— Nedirbkite nelegaliai. Už tai galite būti įkalintas, nubaustas ar deportuotas, netgi be teisės sugrįžti.
 
— Neviršykite vizoje nurodyto buvimo laiko – už tai taip pat galite būti nubaustas ar įkalintas.
— Keliaudami nepriimkite jokių paketų iš nepažįstamų asmenų, prašančių juos pervežti per sieną, net jei tai tik vokas, nes jame gali būti nelegalių medžiagų, už kurių gabenimą per sieną, gresia baudžiamoji atsakomybė. Nepalikite be priežiūros savo bagažo.
 
— Į kitos šalies teritoriją visuomet vykite per oficialius pasienio punktus.

— Jei keliaujate pakeleivingu automobiliu, prieš įvažiuodami į pasienio punktą, išlipkite ir sieną kirskite pėsčiomis.

— Nevartokite, nesinešiokite su savimi ir neplatinkite užsienio valstybėse narkotinių medžiagų ir vaistinių preparatų. Jei būsite pagautas su narkotinėmis medžiagomis, jūsų šalies ambasada jums niekuo negalės padėti. Už narkotikų naudojimą ir vežimą per sieną daugelyje valstybių Jums gali būti skirta labai didelė bauda ar įkalinimo terminas. Priklausomai nuo šalies, jums gali grėsti net mirties bausmė.
 
— Nesivežkite į užsienio valstybę šaunamojo ginklo. Jei Jums kelionėje būtinas ginklas, kreipkitės į Policijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, kuriame Jums bus išduotas leidimas ginklui vežti per sieną ir paaiškintos ginklų vežimo taisyklės.
 
— Keliaudami nesinešiokite aštrių daiktų, nes galite turėti nemalonumų su teisėtvarkos pareigūnais. Skutimosi peiliukus, žirkles laikykite supakuotus lagamine.
 
— Vengdami nesusipratimų, atsisakykite tokių užsiėmimų kaip paukščių ar traukinių stebėjimas, karinių objektų filmavimas ir fotografavimas, nes galite būti palaikytas šnipu. Kai kuriose valstybėse yra draudžiama fotografuoti ar filmuoti saugomus objektus, pavyzdžiui, policijos, karinius pastatus, vyriausybinius objektus, pasienio kontrolės punktus ir pan. Prieš fotografuodami ar filmuodami paprašykite leidimo. 

— Venkite rūkymo viešose vietose, ypač greta vaikų.

— Pirkdami suvenyrus ir dovanas užsienyje būkite atsargūs. Kai kurių valstybių turguose ar gatvėse galima įsigyti daiktų, kuriuos išvežti iš šalies yra draudžiama, nes jie laikomi nacionalinėmis meno, kultūros ar archeologijos vertybėmis. Prieš vykdami į užsienio valstybę, pasidomėkite apie joje galiojančius įstatymus, saugančius kultūros vertybių eksportą iš šalies. Net jei Jums atrodo, kad Jūs legaliai įsigijote vertybę, pasidomėkite, ar ją galima išvežti iš šalies. Vežamos draudžiamos vertybės gali būti konfiskuotos pasienyje ir Jums gali tekti mokėti nemažas baudas. Daugiau informacijos galima gauti valstybės, į kurią vykstate, diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose.

— Labai rizikinga užsienyje pirkti gyvosios gamtos produktus ar suvenyrus. Prieš įsigyjant gyvūnų ar augalų arba daiktų, pagamintų iš gyvūnų ar augalų, pasidomėkite šių daiktų eksportui iš šalies taikomomis taisyklėmis. Daug suvenyrų ir daiktų, parduodamų užsienio valstybėse, yra pagaminti iš saugomų augalų ar gyvūnų, pavyzdžiui, iš dramblio kaulo, vėžlių kiautų, leopardų kailių ir pan. Tokie daiktai, vežami per sieną, gali būti konfiskuoti, o Jums gali būti pritaikytos teisinės sankcijos – bauda arba įkalinimas. Nepamirškite, jog šiuo metu yra draudžiama daugiau nei 800 gyvūnų ir augalų rūšių tarptautinė prekyba, dar 30 000 yra griežtai stebima.

— Jei esate sulaikytas, įtariamas padaręs nusikaltimą ar atliekate laisvės atėmimo bausmę užsienio valstybėje, galite kreiptis į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ir konsulinę įstaigą dėl pagalbos. Jūsų pageidavimu konsulinis pareigūnas gali pranešti apie Jūsų sulaikymą ar įkalinimą Jūsų artimiesiems, esant būtinybei, aplankyti Jus įkalinimo vietoje ir rūpintis, kad su Jumis būtų elgiamasi nepažeidžiant žmogaus teisių ir kad Jūsų sulaikymo sąlygos būtų ne blogesnės nei sulaikytų tos šalies piliečių.
© 2016 UAB "Zigzag Travel". Visą informaciją dėl bilietų ir kelionių programų, datų, kainų, sąlygų rekomenduojame pasitikslinti su Zigzag.lt konsultantais.